ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Σύνθεση

1

Αντρέας Βραχίμης

ΔΗΣΥ

Πρόεδρος

2

Άντρη Γαβριήλ

ΑΚΕΛ

Αντιπρόεδρος

3

Γιώργος Χατζηθεοδοσίου

ΔΗΣΥ

Μέλος

4

Γιώργος Μπέρος ΑΚΕΛ Μέλος

5

Πόλυς Ευαγγελίδης

ΕΛΑΜ

Μέλος


Ρόλος και Αποστολή

Η Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας, Σωματείων & Οργανώσεων:

·        Επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν την προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών και παροχών και εισηγείται τρόπους επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων των δημοτών.

·        Συνεργάζεται με ιδρύματα, φορείς, οργανώσεις που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες και συμβάλλει στην προώθηση των στόχων και επιδιώξεων που έχουν σχέση με την ευημερία των δημοτών.

·        Υποβάλλει μελέτες και εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία προγραμμάτων για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.

·        Διευρνύνει τις σχέσεις και την συνεργασία του Δήμου με σωματεία, ιδρύματα και εθελοντικές οργανώσεις του τομέα της κοινωνικής πρόνοιας της πόλης. 

Famagusta Municipality

iso logo

Κεντρικά Δημοτικά Γραφεία (Κατεχόμενα από την Τουρκική Εισβολή του 1974):
Ανεξαρτησίας & Μ. Συγκλητικής, Αμμόχωστος, Τηλέφωνο: 23 87 21 56

Προσωρινά Δημοτικά Γραφεία:
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 138, 3021 Λεμεσός, Τ.Θ. 51682, 3507 Λεμεσός,

Τηλέφωνο: 25 33 97 57, Τηλεομοιότυπο: 25 38 69 69, Ηλ. Διεύθυνση: info@famagusta.org.cy
Ιστοσελίδα: www.famagusta.org.cy

Copyright © 2018 Famagusta Municipality - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting