ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 Σύνθεση

 

1

Αντρέας Βραχίμης

ΔΗΣΥ

Πρόεδρος

2

Άντρη Γαβριήλ

ΑΚΕΛ

Μέλος

3

Γιώργος Χατζηθεοδοσίου

ΔΗΣΥ

Μέλος

4

Παντελάκης Ανδρονίκου

ΑΚΕΛ

Μέλος

5

Δημήτρης Δημητρίου

ΕΔΕΚ

Μέλος

 


Ρόλος και Αποστολή


Η Επιτροπή Προσφυγικών Θεμάτων:

 

  • Επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν την προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών και παροχών και  εισηγείται τρόπους επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων των δημοτών.

 

  • Συνεργάζεται με ιδρύματα, φορείς, οργανώσεις που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες και συμβάλλει στην προώθηση των στόχων και επιδιώξεων που έχουν σχέση με την ευημερία των δημοτών.

 

  • Υποβάλλει μελέτες και εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία προγραμμάτων για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.

 

  • Διευρύνει τις σχέσεις και την συνεργασία του Δήμου με σωματεία, ιδρύματα και εθελοντικές οργανώσεις του τομέα της κοινωνικής πρόνοιας της πόλης. 

 

  • Ασχολείται με τα προσφυγικά θέματα.

Δήμος Αμμοχώστου

iso logo

Κεντρικά Δημοτικά Γραφεία (Κατεχόμενα από την Τουρκική Εισβολή του 1974):
Ανεξαρτησίας & Μ. Συγκλητικής, Αμμόχωστος, Τηλέφωνο: 23 87 21 56

Προσωρινά Δημοτικά Γραφεία:
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 138, 3021 Λεμεσός, Τ.Θ. 51682, 3507 Λεμεσός,

Τηλέφωνο: 25 33 97 57, Τηλεομοιότυπο: 25 38 69 69, Ηλ. Διεύθυνση: info@famagusta.org.cy
Ιστοσελίδα: www.famagusta.org.cy

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Copyright © 2018 Famagusta Municipality - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting