Α΄ ΦΑΣΗ- ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Υπογράφτηκε στις 12/5/2022 η Α' Φάση του Πρωτόκολλου Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Πειραιά και Αμμοχώστου στα πλαίσια της επικείμενης αδελφοποίησης μεταξύ των δύο Δήμων.Το πρωτόκολλο υπογράφτηκε στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Forum που διοργάνωσαν τα επιμελητήρια ΕΒΕ Αμμοχωστου και ΕΒΕ Πειραιά στην Μαρίνα της Αγίας Νάπας.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - YouTube

Γκαλερί

Δήμος Αμμοχώστου

iso logo

Κεντρικά Δημοτικά Γραφεία (Κατεχόμενα από την Τουρκική Εισβολή του 1974):
Ανεξαρτησίας & Μ. Συγκλητικής, Αμμόχωστος, Τηλέφωνο: 23 87 21 56

Προσωρινά Δημοτικά Γραφεία:
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 138, 3021 Λεμεσός, Τ.Θ. 51682, 3507 Λεμεσός,

Τηλέφωνο: 25 33 97 57, Τηλεομοιότυπο: 25 38 69 69, Ηλ. Διεύθυνση: info@famagusta.org.cy
Ιστοσελίδα: www.famagusta.org.cy

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Copyright © 2018 Famagusta Municipality - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting