ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΑ ΣΩΜΑΤΑ

Εκπρόσωποι Δημοτικού Συμβουλίου στην Σχολική Εφορεία Αμμοχώστου

1

Τεύκρος Αγγελίδης

ΔΗΣΥ

Μέλος

2

Αντρέας Βασιλείου

ΑΚΕΛ

Μέλος

3

Πόλυς Ευαγγελίδης

ΕΛΑΜ

Μέλος

4

Χρίστος Χατζησωτήρης

ΔΗΣΥ

Μέλος


Εκπρόσωποι Δημοτικού Συμβουλίου στην Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου

1

Σίμος Ιωάννου

Δήμαρχος

Μέλος

2

Χρύσανθος Ζαννέτος

ΑΚΕΛ

Μέλος

3

Γιώργος Χατζηγιάννης

ΔΗΠΑ

Μέλος

4

Κωστάκης Χατζηκακού

ΔΗΣΥ

Μέλος


Εκπρόσωποι Δημοτικού Συμβουλίου στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Αμμοχώστου

1

Γιώργος Τσίσιος

ΔΗΚΟ

Μέλος

2

Ντίνος Τουμαζής

ΔΗΣΥ

Μέλος

3

Αντρέας Φλουρέντζου

ΑΚΕΛ

Μέλος

Δήμος Αμμοχώστου

iso logo

Κεντρικά Δημοτικά Γραφεία (Κατεχόμενα από την Τουρκική Εισβολή του 1974):
Ανεξαρτησίας & Μ. Συγκλητικής, Αμμόχωστος, Τηλέφωνο: 23 87 21 56

Προσωρινά Δημοτικά Γραφεία:
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 138, 3021 Λεμεσός, Τ.Θ. 51682, 3507 Λεμεσός,

Τηλέφωνο: 25 33 97 57, Τηλεομοιότυπο: 25 38 69 69, Ηλ. Διεύθυνση: info@famagusta.org.cy
Ιστοσελίδα: www.famagusta.org.cy

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Copyright © 2018 Famagusta Municipality - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting