ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σύνθεση


1

Αντρέας Φλουρέντζου

ΑΚΕΛ

Πρόεδρος

2

Τεύκρος Αγγελίδης

ΔΗΣΥ

Μέλος

3

Δημήτρης Λιοτατής

ΔΗΣΥ

Μέλος

4

Χριστόφορος Λάρκου

ΑΚΕΛ

Μέλος

5

Αντρέας Μορφίτης

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Μέλος



Ρόλος και Αποστολή

Η Επιτροπή Τεχνικών Θεμάτων & Επανεγκατάστασης σε συνεργασία με το Συμβούλιο Ανοικοδόμησης & Επανεγκατάστασης και άλλους φορείς ασχολείται με:

·        Τον προγραμματισμό της επιστροφής σε εγκαταλειμμένα σπίτια και οικισμούς με τρόπο που να μην δημιουργηθούν προβλήματα.

·        Την διευκόλυνση της επιστροφής σε περιοχές του Δήμου που θα επανέλθουν σε ελληνοκυπριακή διοίκηση και η διασφάλιση ομαλής ανάπτυξης σε αυτές τις περιοχές.

·        Την διευκόλυνση της επιστροφής σε περιοχές του Δήμου που θα παραμείνουν σε τουρκοκυπριακή διοίκηση και η δημιουργία συνθηκών ασφάλειας και αξιοπρεπούς διαβίωσης

·        Τη μελέτη των επιπτώσεων της μετακίνησης των δημοτών Αμμοχώστου λόγω της επιστροφής των προσφύγων τόσο στις περιοχές προορισμού όσο και στις περιοχές εκκίνησης

·        Την εκτίμηση της κατάστασης των κτιρίων και η ανάπτυξη μεθοδολογιών και τεχνικών αποκατάστασης και αναβάθμισης της ασφάλειας και της λειτουργικότητάς τους

·        Τον πολεοδομικό σχεδιασμό των περιοχών του Δήμου που θα υποστούν αλλαγές και ιδιαίτερα των βασικών οικισμών προορισμού.

·        Τον προγραμματισμό των έργων ανοικοδόμησης και επανεγκατάστασης και η ανάπτυξη μεθοδολογιών ταχείας ανταπόκρισης.

      ·        Την ανάθεση και τον έλεγχο έργων στην περίοδο αμέσως μετά την οριστικοποίηση της λύσης του κυπριακού προβλήματος.

Famagusta Municipality

iso logo

Κεντρικά Δημοτικά Γραφεία (Κατεχόμενα από την Τουρκική Εισβολή του 1974):
Ανεξαρτησίας & Μ. Συγκλητικής, Αμμόχωστος, Τηλέφωνο: 23 87 21 56

Προσωρινά Δημοτικά Γραφεία:
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 138, 3021 Λεμεσός, Τ.Θ. 51682, 3507 Λεμεσός,

Τηλέφωνο: 25 33 97 57, Τηλεομοιότυπο: 25 38 69 69, Ηλ. Διεύθυνση: info@famagusta.org.cy
Ιστοσελίδα: www.famagusta.org.cy

Privacy & Policy | DATA EXERCISE RIGHT FORM

Copyright © 2018 Famagusta Municipality - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting