ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ

Σύνθεση

1

Μιχάλης Βασιλείου 

ΔΗΣΥ

Πρόεδρος

2

Ανδρέας Βασιλείου

ΑΚΕΛ

Μέλος

3

Πόλυς Ευαγγελίδης

ΕΛΑΜ

Μέλος

4

Ανδρέας Αβραάμ

ΑΚΕΛ

Μέλος

5

Χρίστος Χατζησωτήρης

ΔΗΣΥ

Μέλος


Ρόλος και Αποστολή

Η Επιτροπή Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μεταξύ άλλων ασχολείται με:

·        Την όσο καλύτερη και ευρύτερη προβολή της πολιτικής και των βασικών προτεραιοτήτων/στόχων του Δήμου κάνοντας χρήση τόσο των μέσων και εργαλείων του Δήμου (π.χ. εκδόσεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδα, κ.ά.), όσο και με υλοποίηση άλλων προτάσεων επικοινωνίας (δημόσια διαβούλευση, δημοσιογραφικές διασκέψεις, κ.ά.) καθώς και ολοκληρωμένες εκστρατείες επικοινωνίας.

·        Την έγκυρη και βέλτιστη επικοινωνία του έργου που παράγουν τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο όσο και οι Δημοτικές Επιτροπές.

·        Την επιμέλεια, έκδοση και διοχέτευση προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στην Κύπρο (έντυπα και ηλεκτρονικά), όλων των ανακοινώσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

·        Την διαχείριση και ενημέρωση του ιστοτόπου του Δήμου καθώς επίσης και της επίσημης σελίδας που διαθέτει στο Facebook. 

Famagusta Municipality

iso logo

Κεντρικά Δημοτικά Γραφεία (Κατεχόμενα από την Τουρκική Εισβολή του 1974):
Ανεξαρτησίας & Μ. Συγκλητικής, Αμμόχωστος, Τηλέφωνο: 23 87 21 56

Προσωρινά Δημοτικά Γραφεία:
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 138, 3021 Λεμεσός, Τ.Θ. 51682, 3507 Λεμεσός,

Τηλέφωνο: 25 33 97 57, Τηλεομοιότυπο: 25 38 69 69, Ηλ. Διεύθυνση: info@famagusta.org.cy
Ιστοσελίδα: www.famagusta.org.cy

Privacy & Policy | DATA EXERCISE RIGHT FORM

Copyright © 2018 Famagusta Municipality - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting