ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ

Στο Δήμο Αμμοχώστου τελούνται Πολιτικοί Γάμοι σύμφωνα με τις πρόνοιες του νέου Περί Γάμου Νόμου 104(Ι) του 2003. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρουσιαστούν προσωπικά (και οι δύο) στον αρμόδιο λειτουργό του Δήμου ώστε να επεξηγηθούν με λεπτομέρεια οι ακόλουθες δύο διαδικασίες:

Διαδικασία Ειδοποίησης/Γνωστοποίησης (Κανονική Διαδικασία)

Το ζευγάρι μπορεί να τελέσει το γάμο του μετά την παρέλευση 15 ημερών από τη μέρα υποβολής της αίτησής του (στα γραφεία του Δήμου), αλλά όχι πέραν των 3 μηνών.  Σε αυτή την περίπτωση το ζευγάρι πρέπει να παρουσιαστεί στα γραφεία του Δήμου με τα απαραίτητα έγγραφα τουλάχιστον 15 ημέρες πριν και να προπληρώσει τα τέλη του γάμου. Το κόστος αυτής της διαδικασίας ανέρχεται στο ποσό των €128.15

Τα ζευγάρια που ενδιαφέρονται να τελέσουν Πολιτικό Γάμο στον Δήμο Αμμοχώστου, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα γραφεία μας είτε τηλεφωνικώς είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα, για να ενημερωθούν για τα σχετικά έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν.

Διαδικασία Επίσπευσης

Εάν το ζευγάρι επιθυμεί να συνάψει το γάμο του με επίσπευση μπορεί να παντρευτεί σε λιγότερο από 15 μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του. Σε τέτοια περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποταθούν στον αρμόδιο λειτουργό ο οποίος δύναται να καθορίσει εάν η επίσπευση κρίνεται σκόπιμη. Σε τέτοια περίπτωση ο γάμος τελείται τη μέρα της επιλογής του ενδιαφερόμενου ζευγαριού. Το κόστος σε αυτή την περίπτωση ανέρχεται στο ποσό των €281.92

Τελετή

Η  τελετή γάμου είναι πολύ απλή. Διαρκεί μόνο 10-15 περίπου λεπτά. Αμέσως μετά την τέλεση του γάμου δίδεται το πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου στο ζευγάρι υπογραμμένο από το Λειτουργό Γάμου.

Πιστά Αντίγραφα Πιστοποιητικού Γάμου

Για πιστά αντίγραφα πιστοποιητικού γάμου τα ζευγάρια μπορούν να αποτείνονται στα γραφεία του Δήμου Αμμοχώστου. Οι εργάσιμες μέρες και ώρες είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7:30 π.μ μέχρι 3:00 μ.μ.

Οδηγίες προς Ενδιαφερόμενους

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποτείνονται προσωπικά στα γραφεία του Δήμου Αμμοχώστου για να ενημερώνονται αναφορικά με τα απαραίτητα έντυπα που χρειάζεται να προσκομίσουν προκειμένου να τελέσουν το γάμο τους. Πολιτικοί Γάμοι μπορούν να τελεστούν μεταξύ Κυπρίων, μεταξύ ξένων ή μεταξύ Κυπρίων και ξένων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Προσωρινό Δημαρχείο Αμμοχώστου,

Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 138, 3021 Λεμεσός,

Τ.Θ. 51682, 3507 Λεμεσός,

Τηλέφωνο: 25 33 97 57, Τηλεομοιότυπο: 25 38 69 69,

Email: info@famagusta.org.cy

Famagusta Municipality

iso logo

Κεντρικά Δημοτικά Γραφεία (Κατεχόμενα από την Τουρκική Εισβολή του 1974):
Ανεξαρτησίας & Μ. Συγκλητικής, Αμμόχωστος, Τηλέφωνο: 23 87 21 56

Προσωρινά Δημοτικά Γραφεία:
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 138, 3021 Λεμεσός, Τ.Θ. 51682, 3507 Λεμεσός,

Τηλέφωνο: 25 33 97 57, Τηλεομοιότυπο: 25 38 69 69, Ηλ. Διεύθυνση: info@famagusta.org.cy
Ιστοσελίδα: www.famagusta.org.cy

Privacy & Policy | DATA EXERCISE RIGHT FORM

Copyright © 2018 Famagusta Municipality - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting