ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΕΠΙ ΑΓΓΛΟΚΡΑΤΙΑΣ

1878-1879

Σωτήριος Μιχαηλίδης (Εμφιετζής)

1879-1882

Ευαγγέλης Λοΐζου

1882-1886

Σωτήριος Μιχαηλίδης (Εμφιετζής)

1886-1887

Λουκάς Γεωργίου

1887-1893

Χρυσόστομος Λοΐζου

1893-1905

Άγγλος Διοικητής / Δημοτική Επιτροπή

1905-1906

Λουκάς Γεωργίου

1906-1907

Χρυσόστομος Λοΐζου

1907-1910

Λούης Ε. Λουΐζου

1910-1916

Λουκάς Γεωργίου

1916-1930

Γεώργιος Εμφιετζής

1930-1943

Γεώργιος Εμφιετζής (διορισθείς)

1943-1953

Αδάμ Αδάμαντος

1953-1960

Αντρέας Πούγιουρος

Famagusta Municipality

iso logo

Κεντρικά Δημοτικά Γραφεία (Κατεχόμενα από την Τουρκική Εισβολή του 1974):
Ανεξαρτησίας & Μ. Συγκλητικής, Αμμόχωστος, Τηλέφωνο: 23 87 21 56

Προσωρινά Δημοτικά Γραφεία:
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 138, 3021 Λεμεσός, Τ.Θ. 51682, 3507 Λεμεσός,

Τηλέφωνο: 25 33 97 57, Τηλεομοιότυπο: 25 38 69 69, Ηλ. Διεύθυνση: info@famagusta.org.cy
Ιστοσελίδα: www.famagusta.org.cy

Privacy & Policy | DATA EXERCISE RIGHT FORM

Copyright © 2018 Famagusta Municipality - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting