ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ρόλος και Αποστολή

Η Γραμματεία είναι ο άμεσος δέκτης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτές λαμβάνονται μέσα στo πλαίσιο της πολιτικής που έχει θέσει. Ταυτόχρονα είναι το όργανο άμεσης προώθησης των αποφάσεων ή των οδηγιών προς τα αρμόδια τμήματα για εκτέλεση.

Η Γραμματεία συντονίζει και κινεί το μηχανισμό λειτουργίας των Τμημάτων του Δήμου για την εκτέλεση οποιωνδήποτε έργων και δράσεων του Δήμου Αμμοχώστου.

Ταυτόχρονα υποβοηθά το Δημοτικό Συμβούλιο στη λήψη των αποφάσεών του, παρέχοντας του στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγει από τα άλλα Τμήματα ή /και άλλες πηγές αφού προηγουμένως τα μελετήσει και τα επεξεργαστεί κατάλληλα.

Η Γραμματεία είναι το όργανο που χρησιμοποιεί ο Δήμαρχος ως η μόνη Εκτελεστική Αρχή του Δήμου για εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Προϊστάμενος

Προϊστάμενος της Γραμματείας όπως και ολόκληρης της Δημοτικής Υπηρεσίας είναι ο Δήμαρχος, καθοδηγώντας, κατευθύνοντας και ελέγχοντάς την.

Χώρος

Η Γραμματεία στεγάζεται στο προσωρινό Δημαρχείο Αμμοχώστου στην Λεμεσό.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Προσωρινό Δημαρχείο Αμμοχώστου,

Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 138, 3021 Λεμεσός,

Τ.Θ. 51682, 3507 Λεμεσός,

Τηλέφωνο: 25 33 97 57, Τηλεομοιότυπο: 25 38 69 69,

Email Δημοτικού Γραμματέα: municipal.secretary@famagusta.org.cy

Email Γραμματείας: administration@famagusta.org.cy

Famagusta Municipality

iso logo

Κεντρικά Δημοτικά Γραφεία (Κατεχόμενα από την Τουρκική Εισβολή του 1974):
Ανεξαρτησίας & Μ. Συγκλητικής, Αμμόχωστος, Τηλέφωνο: 23 87 21 56

Προσωρινά Δημοτικά Γραφεία:
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 138, 3021 Λεμεσός, Τ.Θ. 51682, 3507 Λεμεσός,

Τηλέφωνο: 25 33 97 57, Τηλεομοιότυπο: 25 38 69 69, Ηλ. Διεύθυνση: info@famagusta.org.cy
Ιστοσελίδα: www.famagusta.org.cy

Privacy & Policy | DATA EXERCISE RIGHT FORM

Copyright © 2018 Famagusta Municipality - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting