ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Σύνθεση

1

Νίκος Κάρουλλας

ΔΗΣΥ

Πρόεδρος

2

Ανδρέας Καζαμίας

ΑΚΕΛ

Μέλος

3

Τούλα Ιακώβου

ΔΗΣΥ

Μέλος

4

Ανδρέας Φλουρέντζου 

ΑΚΕΛ

Μέλος

5

Γιώργος Τσίσιος

ΔΗΚΟ

Μέλος

 

Ρόλος και Αποστολή

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Εκδηλώσεων:

·        Ασχολείται με τον καθορισμό και την προώθηση της πολιτιστικής πολιτικής.

·        Προωθεί την παραγωγή πολιτισμού – ποιοτικής πολιτιστικής πολιτικής, με την προώθηση πνευματικών, καλλιτεχνικών, αρχαιολογικών, επιστημονικών, λαογραφικών πολυπολιτισμικών, δικοινοτικών και άλλων εκδηλώσεων.

·        Προωθεί και προβάλλει την πολιτιστική δημιουργία και ανάπτυξη,

·        Προωθεί δραστηριότητες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των δημοτών και την ποικιλόμορφη, πολυπολιτισμική καλλιτεχνική και πνευματική ανάπτυξη.

·        Προωθεί την έγκριση πολιτιστικών προγραμμάτων και εισηγήσεων για την υλοποίηση της γενικότερης πολιτικής.

·        Προωθεί τη συνεργασία με κρατικούς και άλλους φορείς πολιτιστικής δημιουργίας της Κύπρου και του εξωτερικού. 

Famagusta Municipality

iso logo

Κεντρικά Δημοτικά Γραφεία (Κατεχόμενα από την Τουρκική Εισβολή του 1974):
Ανεξαρτησίας & Μ. Συγκλητικής, Αμμόχωστος, Τηλέφωνο: 23 87 21 56

Προσωρινά Δημοτικά Γραφεία:
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 138, 3021 Λεμεσός, Τ.Θ. 51682, 3507 Λεμεσός,

Τηλέφωνο: 25 33 97 57, Τηλεομοιότυπο: 25 38 69 69, Ηλ. Διεύθυνση: info@famagusta.org.cy
Ιστοσελίδα: www.famagusta.org.cy

Privacy & Policy | DATA EXERCISE RIGHT FORM

Copyright © 2018 Famagusta Municipality - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting