Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Α2-5-7 (II) 20/02/2021

ΔΗΜΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ

ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Α2-5-7 (ii)


Ο Δήμος Αμμοχώστου γνωστοποιεί τον κατάλογο αποτελεσμάτων κατά σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 20 Φεβρουαρίου 2021 για την πλήρωση της Θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Α2-5-7 (ii).

Σύμφωνα με τους Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2020:

1.Επιτυχών στη γραπτή εξέταση σημαίνει το πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 40% τουλάχιστον.

2.Σε προφορική εξέταση θα κληθεί ο τριπλάσιος αριθμός υποψηφίων, των κενών θέσεων για τις οποίες γίνεται η εξέταση, με τη σειρά επιτυχίας τους στη γραπτή εξέταση δεδομένου του ότι πληρούν τα απαραίτητα προσόντα.


Α/Α

AΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Τεστ Ικανοτήτων 30%

Ειδικό Θέμα

Πρακτική Γραφείου 50%

Ειδικό Θέμα

Γεν. Γνώσεις για Αμμόχωστο

20%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ%

ΕΠΙΤΥΧΙΑ/

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

1

6

18,32

45,00

17,46

80,77

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

2

12

20,50

38,00

15,61

74,11

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

3

1

13,61

36,50

16,04

66,15

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

4

5

14,74

32,50

18,77

66,01

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

5

7

12,68

32,00

17,98

62,66

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

6

11

18,41

32,50

9,08

60,00

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

7

17

14,48

30,00

9,51

53,99

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

8

8

13,61

27,00

10,15

50,76

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

9

15

12,22

22,00

10,90

45,11

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

10

2

14,29

21,00

8,96

44,24

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

11

9

12,60

16,50

9,31

38,41

ΑΠΟΤΥΧΙΑ


Δήμος Αμμοχώστου

iso logo

Κεντρικά Δημοτικά Γραφεία (Κατεχόμενα από την Τουρκική Εισβολή του 1974):
Ανεξαρτησίας & Μ. Συγκλητικής, Αμμόχωστος, Τηλέφωνο: 23 87 21 56

Προσωρινά Δημοτικά Γραφεία:
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 138, 3021 Λεμεσός, Τ.Θ. 51682, 3507 Λεμεσός,

Τηλέφωνο: 25 33 97 57, Τηλεομοιότυπο: 25 38 69 69, Ηλ. Διεύθυνση: info@famagusta.org.cy
Ιστοσελίδα: www.famagusta.org.cy

Copyright © 2018 Famagusta Municipality - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting