Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Ο Δήμος Αμμοχώστου, λαμβάνοντας υπόψη την συνεχιζόμενη κατοχή της Μητρόπολης της επαρχίας μας, θεωρεί πως η δημιουργία ενός Yπερ-Δήμου στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου θα αντικαθιστά γεωγραφικά και αριθμητικά τον κατεχόμενο Δήμο μας και θα αποδυναμώνει τον αγώνα που διεξάγουμε για επιστροφή.


Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όπως λάβουν αυτές τις αποφάσεις που θα συμβάλουν στην ευημερία και ανάπτυξη όλων των Δήμων και Κοινοτήτων της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου.​​​​​​​

14 Ιανουαρίου 2021

Δήμος Αμμοχώστου

iso logo

Κεντρικά Δημοτικά Γραφεία (Κατεχόμενα από την Τουρκική Εισβολή του 1974):
Ανεξαρτησίας & Μ. Συγκλητικής, Αμμόχωστος, Τηλέφωνο: 23 87 21 56

Προσωρινά Δημοτικά Γραφεία:
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 138, 3021 Λεμεσός, Τ.Θ. 51682, 3507 Λεμεσός,

Τηλέφωνο: 25 33 97 57, Τηλεομοιότυπο: 25 38 69 69, Ηλ. Διεύθυνση: info@famagusta.org.cy
Ιστοσελίδα: www.famagusta.org.cy

Copyright © 2018 Famagusta Municipality - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting