ΚΙΚΗΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ

(2002-2003)

Γεννήθηκε το 1951 στο Λευκόνοικο της Μεσαορίας στην Επαρχία Αµµοχώστου. Μαζί µε τους γονείς του µετοίκησε το 1954 στην Αµµόχωστο, όπου αποφοίτησε από το Οικονοµικό Γυµνάσιο το 1969.

Ακολούθως υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά, ενώ αµέσως µετά το 1971 µετέβηκε στο Βερολίνο όπου σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών, από όπου πήρε το πτυχίο του µε ειδίκευση στο ∆ιεθνές Εµπόριο και τις ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του διετέλεσε πρόεδρος των Κυπρίων φοιτητών στη χώρα όπου σπούδασε.

Με την αποπεράτωση των σπουδών του επέστρεψε στην Κύπρο το 1977 ενώ ήταν µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Παγκύπριας Οργάνωσης Φοιτητών και Νέων Επιστηµόνων. Από το 1977 εργάσθηκε σε µεγάλο οικονοµικό οργανισµό ως διευθυντής του τµήµατος εισαγωγών, ενώ από το 1984 ανέλαβε τη διεύθυνση οικογενειακής του εµπορικής επιχείρησης.

Το 1997 του προτάθηκε η θέση του γενικού εκτελεστικού διευθυντή του Συνεργατικού Ταµιευτηρίου Λεµεσού, του µεγαλύτερου Συνεργατικού Χρηµατοπιστωτικού Οργανισµού στην Κύπρο. Αποχώρησε από τη θέση του ταυτόχρονα µε τον υπουργικό του διορισµό αφού ήταν ασυµβίβαστο µε τις υπουργικές του υποχρεώσεις.

Κατά καιρούς διετέλεσε ενεργός αξιωµατούχος σε διάφορους επαγγελµατικούς, αθλητικούς και κοινωνικούς φορείς.

Το 1991 εκλέγηκε και το 1996 επανεκλέγηκε βουλευτής µε το ψηφοδέλτιο του Ανορθωτικού Κόµµατος Εργαζοµένου Λαού (ΑΚΕΛ) στην περιφέρεια Αµµοχώστου. Το 2001 δεν επανεδιεκδίκησε την έδρα του για λόγους αρχής ότι τα δηµόσια πρόσωπα δεν πρέπει να παραµένουν στην ίδια θέση πέραν των δύο θητειών. Για δέκα χρόνια διετέλεσε µέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονοµικών και Προϋπολογισµού, όπου ένα από τα κυριότερα καθήκοντα ήταν η παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης του ετήσιου κρατικού προυπολογισµού.

Υπήρξε επίσης µέλος της Επιτροπής Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαικών Υποθέσεων της Βουλής. Για τρία χρόνια ήταν µέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και ΄Εργων. Από το 1996 µέχρι το 2001 ήταν επίσης µέλος της Μικτής Επιτροπής της Κυπριακής Βουλής µε το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο όπου συζητούντο όλα τα θέµατα εναρµόνισης της Κύπρου µε την Ε.Ε. Εκπροσώπησε την Κυπριακή Βουλή σε πολλές διεθνείς συναντήσεις στο εξωτερικό.

Τον ∆εκέµβριο 2001 εκλέγηκε ∆ήµαρχος Αµµοχώστου. ΄Ηταν πρόεδρος της Επιτροπής των Κατεχοµένων ∆ήµων και Α΄ αντιπρόεδρος της ΄Ενωσης ∆ήµων Κύπρου.

Αποχώρησε από τη θέση του ∆ηµάρχου τον Φεβράρη του 2003 όταν ο Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας τον διόρισε Υπουργό Συγκοινωνιών και ΄Εργων. Αµέσως µετά τον υπουργικό διορισµό του ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας τον επέλεξε ως ένα από τα πέντε µέλη του νεοσύστατου τότε Συµβουλίου Εσωτερικού. Τον Απρίλιο του 2004 παραιτήθηκε από υπουργός.

Το καλοκαίρι του 2004 προτάθηκε από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας για τη θέση του µέλους του Ευρωπαικού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο, κατόπιν εξέτασης της πρότασης, αποδέχτηκε το δε Ευρωπαικό Συµβούλιο επικύρωσε την πρόταση. Ετσι, από τις αρχές Νοεµβρίου 2004 μέχρι και τον Οκτώβρη του 2010, ο Κίκης Καζαµίας πλαισιώνει ως µέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ένα από τα θεσµικά όργανα της Ε.Ε. µε έδρα το Λουξεµβούργο.

Τον Αύγουστο του 2011, επί προεδρίας Δημήτρη Χριστόφια, διορίζεται στη θέση του Υπουργού Οικονομικών της Κύπρου, σε μια δύσκολη περίοδο για τα οικονομικά της χώρας. Τον Μάρτιο του 2012 παραιτήθηκε για λόγους υγείας.

Είναι νυµφευµένος από το 1979 µε την Ροδούλα Κολιανδρή και έχουν τρία παιδιά, τους ∆ιονύση, Αντρέα και Γιώργο.

Δήμος Αμμοχώστου

iso logo

Κεντρικά Δημοτικά Γραφεία (Κατεχόμενα από την Τουρκική Εισβολή του 1974):
Ανεξαρτησίας & Μ. Συγκλητικής, Αμμόχωστος, Τηλέφωνο: 23 87 21 56

Προσωρινά Δημοτικά Γραφεία:
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 138, 3021 Λεμεσός, Τ.Θ. 51682, 3507 Λεμεσός,

Τηλέφωνο: 25 33 97 57, Τηλεομοιότυπο: 25 38 69 69, Ηλ. Διεύθυνση: info@famagusta.org.cy
Ιστοσελίδα: www.famagusta.org.cy

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Copyright © 2018 Famagusta Municipality - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting