Παιχνίδια στη λίμνη

Παιχνίδια στη λίμνη του Αγίου Λουκά. Την πανέμορφη αυτή συνοικία της Αμμοχώστου. Παιχνίδια με σχεδίες, παιχνίδια μιας ανέμελης παιδικής ζωής που διακόπηκε βίαια από την Τουρκική εισβολή και την κατάληψη της Αμμοχώστου. 46 χρόνια μετά, ο Δήμαρχος Αμμοχώστου Σίμος Ιωάννου θυμάται και διηγείται. ​

Γιατί πατρίδα μας, είναι η παιδική μας ηλικία. (Roland Barthes)

46 χρόνια απουσίας: Ελπίζουμε - Επιμένουμε – Διεκδικούμε

#Αμμόχωστος #ΔενΞοφλήσαμε #ΔήμοςΑμμοχώστου #EBEA

Δήμος Αμμοχώστου

iso logo

Κεντρικά Δημοτικά Γραφεία (Κατεχόμενα από την Τουρκική Εισβολή του 1974):
Ανεξαρτησίας & Μ. Συγκλητικής, Αμμόχωστος, Τηλέφωνο: 23 87 21 56

Προσωρινά Δημοτικά Γραφεία:
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 138, 3021 Λεμεσός, Τ.Θ. 51682, 3507 Λεμεσός,

Τηλέφωνο: 25 33 97 57, Τηλεομοιότυπο: 25 38 69 69, Ηλ. Διεύθυνση: info@famagusta.org.cy
Ιστοσελίδα: www.famagusta.org.cy

Copyright © 2018 Famagusta Municipality - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting