ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

1960-1962

Αντρέας Πούγιουρος

1963-1964

Ahmed Sami & Δημητράκης Παραλίκης (Έπαρχοι)

1964-1978

Αντρέας Πούγιουρος

1978-1987

Πρόδρομος Παπαβασιλείου (Δημαρχεύων)

1987-1991

Θ. Οικονόμου, Α. Πογιατζής, Ι. Καλλής, Φ. Επιφανίου, Σ. Φοιτίδου (Δημαρχεύοντες)

1992-2001

Αντρέας Πούγιουρος

2002-2003

Κίκης Καζαμίας

2003-2006

Γιαννάκης Σκορδής

2007-Σήμερα

Αλέξης Γαλανός

Δήμος Αμμοχώστου

iso logo

Κεντρικά Δημοτικά Γραφεία (Κατεχόμενα από την Τουρκική Εισβολή του 1974):
Ανεξαρτησίας & Μ. Συγκλητικής, Αμμόχωστος, Τηλέφωνο: 23 87 21 56

Προσωρινά Δημοτικά Γραφεία:
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 138, 3021 Λεμεσός, Τ.Θ. 51682, 3507 Λεμεσός,

Τηλέφωνο: 25 33 97 57, Τηλεομοιότυπο: 25 38 69 69, Ηλ. Διεύθυνση: info@famagusta.org.cy
Ιστοσελίδα: www.famagusta.org.cy

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Copyright © 2018 Famagusta Municipality - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting