Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024

Πρώτη συνεδρία νέου ΔΣ - Εκλογή αντιδημάρχου

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 05/04/2024 η πρώτη συνεδρία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμμοχώστου, στο προσωρινό Δημαρχείο στη Λεμεσό.
Σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 5(Α) του περί Δήμων Νόμου, το Δημοτικό Συμβούλιο του κατεχόμενου μας Δήμου προχώρησε στην εκλογή του αντιδημάρχου της πόλης. Αντιδήμαρχος επανεκλέγηκε ο κ. Χρύσανθος Ζαννέτος.
Το νέο ΔΣ θα συνεχίσει το έργο που στοχεύει στην επιστροφή στην αγαπημένη μας πόλη.

Δήμος Αμμοχώστου

iso logo

Κεντρικά Δημοτικά Γραφεία (Κατεχόμενα από την Τουρκική Εισβολή του 1974):
Ανεξαρτησίας & Μ. Συγκλητικής, Αμμόχωστος, Τηλέφωνο: 23 87 21 56

Προσωρινά Δημοτικά Γραφεία:
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 138, 3021 Λεμεσός, Τ.Θ. 51682, 3507 Λεμεσός,

Τηλέφωνο: 25 33 97 57, Τηλεομοιότυπο: 25 38 69 69, Ηλ. Διεύθυνση: info@famagusta.org.cy
Ιστοσελίδα: www.famagusta.org.cy

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Copyright © 2018 Famagusta Municipality - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting